ගම්පහින් තවත් දේශපාලන පෙරළියක් – සජිත් පිළ පරයා රතන හිමිගේ අපේ ජන බල පක්ෂය හිස ඔසවයි

ශ්‍රී ලාංකික දේශපාලනයේ නොසිතූ විරූ පෙරළි ඇති කිරීමට පෙළඹෙන දිස්ත්‍රික්ක අතුරින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට  ප්‍රමුඛස්ථානය හිමි වේ.…

2020 මහ මැතිවරණයෙන් පසු නොසිතන දේශපාලන පෙරළියක් ?

සජිත් පිල සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවකට පොහොට්ටුවෙන් වෑයමක් – සජිත්ගේ ගෝලබාලයින් ට රාජ්‍ය ආයතන වල තනතුරු? මහ මැතිවරණය…