2020 මහ මැතිවරණයෙන් පසු නොසිතන දේශපාලන පෙරළියක් ?

සජිත් පිල සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවකට පොහොට්ටුවෙන් වෑයමක් – සජිත්ගේ ගෝලබාලයින් ට රාජ්‍ය ආයතන වල තනතුරු? මහ මැතිවරණය…